George Lappas, Acrobat on stool, 2010. Lola Nikolaou Galledry. Art Thessaloniki

| 0

George Lappas, Acrobat on stool, 2010. Lola Nikolaou Galledry. Art Thessaloniki

George Lappas, Acrobat on stool, 2010. Lola Nikolaou Galledry. Art Thessaloniki